Media

KONSTNÄREN HANNA AL-HAEK är en känd kulturpersonlighet för Södertäljeborna. Hanna Al-Haek kom från Syrien till Sverige 1977 och har varit bosatt i Södertälje sedan dess. Som intellektuell är han van att uttrycka sig i skrift, poesi eller prosa och har ett starkt behov av att berätta om sitt kulturarv, om sig själv och sina upplevelser för sina medmänniskor. Ändå är viljan att uttrycka sig i bild och då främst i måleri det som dominerar Hanna Al-Haeks konstnärsskap. I Hanna Al-Haeks målningar möter oss martyrer, herdar eller beslöjade slutna och tysta gestalter, ibland omgivna av fredsduvor eller andra symbolbärande attribut. Färgen är dovt behärskad med en vemodig ton. Under de senaste åren har bilderna blivit alltmer abstrakt expressiva. I målningarna kan man ana en föreställande värld av stadslandskap, hus, hyddor och andra mer oidentifierbara ting i varma och intensivt lysande färger.

Konstnären vill åkalla sina minnen från barndomen, från landskapet, ljuset, luften och händelserna i sitt forna hemland. Vi får i målningarna ta del av hans långa känslosamma resa från någonting fjärran och avlägset till ett nu.

Av: Pia Thunholm
< Tillbaka